واردی: تلاش می کنم به طور ثابت بازی کنم

واردی: تلاش می کنم به طور ثابت بازی کنم
مهاجم تیم ملی انگلیس توانست گل اول تیمش را مقابل ولز به ثمر برساند.

واردی: تلاش می کنم به طور ثابت بازی کنم

مهاجم تیم ملی انگلیس توانست گل اول تیمش را مقابل ولز به ثمر برساند.
واردی: تلاش می کنم به طور ثابت بازی کنم

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس