والیبال ایران در رده دهم‌ جهان ایستاد

والیبال ایران در رده دهم‌ جهان ایستاد

شاگردان لوزانو در شرایطی با 116 امتیاز در این مکان ایستادند که فرانسه با 115 امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفته است.در این جدول رده‌بندی تیم ملی والیبال برزیل با 305 امتیاز اول است، لهستان با 268 امتیاز دوم است و روسیه با 266 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. *اسامی 10 تیم برتر به شرح زیر است:1- برزیل2- لهستان3- روسیه4- ایتالیا5- آمریکا6- آرژانتین7- آلمان8- بلغارستان9- صربستان10- ایران

والیبال ایران در رده دهم‌ جهان ایستاد

شاگردان لوزانو در شرایطی با 116 امتیاز در این مکان ایستادند که فرانسه با 115 امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفته است.در این جدول رده‌بندی تیم ملی والیبال برزیل با 305 امتیاز اول است، لهستان با 268 امتیاز دوم است و روسیه با 266 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. *اسامی 10 تیم برتر به شرح زیر است:1- برزیل2- لهستان3- روسیه4- ایتالیا5- آمریکا6- آرژانتین7- آلمان8- بلغارستان9- صربستان10- ایران

والیبال ایران در رده دهم‌ جهان ایستاد

90ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس