واکنش رحمتی به تغییر مدیرعامل استقلال

واکنش رحمتی به تغییر مدیرعامل استقلال
کاپیتان استقلال تهران به تغییرات در کادر مدیریتی این باشگاه واکنش نشان داد.

واکنش رحمتی به تغییر مدیرعامل استقلال

کاپیتان استقلال تهران به تغییرات در کادر مدیریتی این باشگاه واکنش نشان داد.
واکنش رحمتی به تغییر مدیرعامل استقلال

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس