وجودیک تریلیون گونه زنده ناشناخته درزمین

وجودیک تریلیون گونه زنده ناشناخته درزمین

زیست شناسان دانشگاه ایندیانا با ترکیب سری داده‌های علمی جوامع حیوانی و گیاهی جمع‌آوری شده توسط دولت، دانشگاهیان و شهروندان به بزرگترین مجموعه اطلاعاتی در نوع خود دست یافته‌اند. در مجموع این اطلاعات دربردارنده بیش از 5.6 میلیون گونه میکروسکوپی و غیر میکروسکوپی جمع‌آوری شده از 35 هزار نقطه در سراسر اقیانوس‌ها و قاره‌ها به جز قطب شمال است.  برآورد تعداد گونه‌های زنده کره زمین چالشی بزرگ در زیست‌شناسی است.  پروفسور جی تی لنن، دستیار تحقیق، گفت: ما در این مطالعه بزرگترین سری داده‌های در دسترس را با مدل‌ها و قوانین جدید زیست‌محیطی ادغام کردیم و این قوانین درباره نحوه ارتباط تنوع زیستی با فراوانی آنها است.  وی در ادامه افزود: ظهور تکنولوژی های جدید توالی ژنتیک حجم بی‌سابقه‌ای از اطلاعات جدید را فراهم می‌کند.  منبع این داده‌ها شامل 20.376 نمونه از باکتری، آرکی‌ و قارچ‌های میکروسکوپی و 14.862 نمونه از جوامع گیاهی، جانوران و پرندگان است.  سیمن ملکامبر، مدیر موسسه بخش‌های برنامه تنوع زیستی بنیاد ملی علوم آمریکا گفت: این مطالعه نگرشی از تنوع گسترده میکروب‌ها در زمین ارائه می‌دهد. همچنین بر میزان گونه‌های کشف نشده این کره خاکی تاکید می‌کند.  به گفته نویسندگان مطالعه هنوز بیش از 100 هزار برابر گونه‌های میکروارگانیسم موجود در انتظار کشف شدن هستند. تنوع زیستی میکروبی گسترده‌تر از تصورات ماست.

وجودیک تریلیون گونه زنده ناشناخته درزمین

زیست شناسان دانشگاه ایندیانا با ترکیب سری داده‌های علمی جوامع حیوانی و گیاهی جمع‌آوری شده توسط دولت، دانشگاهیان و شهروندان به بزرگترین مجموعه اطلاعاتی در نوع خود دست یافته‌اند. در مجموع این اطلاعات دربردارنده بیش از 5.6 میلیون گونه میکروسکوپی و غیر میکروسکوپی جمع‌آوری شده از 35 هزار نقطه در سراسر اقیانوس‌ها و قاره‌ها به جز قطب شمال است.  برآورد تعداد گونه‌های زنده کره زمین چالشی بزرگ در زیست‌شناسی است.  پروفسور جی تی لنن، دستیار تحقیق، گفت: ما در این مطالعه بزرگترین سری داده‌های در دسترس را با مدل‌ها و قوانین جدید زیست‌محیطی ادغام کردیم و این قوانین درباره نحوه ارتباط تنوع زیستی با فراوانی آنها است.  وی در ادامه افزود: ظهور تکنولوژی های جدید توالی ژنتیک حجم بی‌سابقه‌ای از اطلاعات جدید را فراهم می‌کند.  منبع این داده‌ها شامل 20.376 نمونه از باکتری، آرکی‌ و قارچ‌های میکروسکوپی و 14.862 نمونه از جوامع گیاهی، جانوران و پرندگان است.  سیمن ملکامبر، مدیر موسسه بخش‌های برنامه تنوع زیستی بنیاد ملی علوم آمریکا گفت: این مطالعه نگرشی از تنوع گسترده میکروب‌ها در زمین ارائه می‌دهد. همچنین بر میزان گونه‌های کشف نشده این کره خاکی تاکید می‌کند.  به گفته نویسندگان مطالعه هنوز بیش از 100 هزار برابر گونه‌های میکروارگانیسم موجود در انتظار کشف شدن هستند. تنوع زیستی میکروبی گسترده‌تر از تصورات ماست.

وجودیک تریلیون گونه زنده ناشناخته درزمین

فروش بک لینک

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس