ورزشکاران قهرمان چه فرقی با بقیه دارند؟

ورزشکاران قهرمان چه فرقی با بقیه دارند؟

بررسی‌ها نشان داده است که نحوه برخورد ورزشکاران با مشکلات و چگونگی غلبه آن‌ها بر این موانع می‌تواند بر قهرمانی آن‌ها تاثیرگذار باشد.محققان با بررسی ورزشکاران از رشته‌های ورزشی مختلف نتوانستند شاخصه‌هایی که باعث بهتر بودن ورزشکاران می‌شود را تشخیص دهند.بررسی‌ها نشان داد که ورزشکاران حرفه‌ای نوعی انگیزه درونی و تعهد دارند که حتی ورزشکاران نسبتا خوب نیز از آن بی‌بهره‌اند. ورزشکاران حرفه‌ای هیچ گاه از کار خود رضایت کامل ندارند و حتی بعد از آسیب دیدگی نیز قوی‌تر از قبل به ورزش بازمی‌گردند. این در حالی است که دیگران بعد از شکست ناامید می‌شوند و انگیزه خود را از دست می‌دهد.مدیر این تحقیقات می‌گوید: ما بعد از این بررسی‌ها راهنمایی برای مربیان تهیه کردیم تا آن‌ها بدانند باید چه کار کنند و چه مهارتی را به ورزشکاران بیاموزند تا آن‌ها قهرمان باشند.

ورزشکاران قهرمان چه فرقی با بقیه دارند؟

بررسی‌ها نشان داده است که نحوه برخورد ورزشکاران با مشکلات و چگونگی غلبه آن‌ها بر این موانع می‌تواند بر قهرمانی آن‌ها تاثیرگذار باشد.محققان با بررسی ورزشکاران از رشته‌های ورزشی مختلف نتوانستند شاخصه‌هایی که باعث بهتر بودن ورزشکاران می‌شود را تشخیص دهند.بررسی‌ها نشان داد که ورزشکاران حرفه‌ای نوعی انگیزه درونی و تعهد دارند که حتی ورزشکاران نسبتا خوب نیز از آن بی‌بهره‌اند. ورزشکاران حرفه‌ای هیچ گاه از کار خود رضایت کامل ندارند و حتی بعد از آسیب دیدگی نیز قوی‌تر از قبل به ورزش بازمی‌گردند. این در حالی است که دیگران بعد از شکست ناامید می‌شوند و انگیزه خود را از دست می‌دهد.مدیر این تحقیقات می‌گوید: ما بعد از این بررسی‌ها راهنمایی برای مربیان تهیه کردیم تا آن‌ها بدانند باید چه کار کنند و چه مهارتی را به ورزشکاران بیاموزند تا آن‌ها قهرمان باشند.

ورزشکاران قهرمان چه فرقی با بقیه دارند؟

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس