ورود سامانه بارشی فردا به کشور

ورود سامانه بارشی فردا به کشور

احد وظیفه گفت: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، بعدازظهرامروز (دوشنبه 3 خرداد) در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی و ارتفاعات شمال شرق بارش پراکنده پیش‌بینی می شود. وی با بیان اینکه امروز در بخش‌هایی از شرق کشور بویژ منطقه زابل، وزش باد شدید وگرد و خاک رخ خواهد داد، اظهارکرد: روز سه‌شنبه 4 خرداد نیز با ورود سامانه بارشی به کشور در شمال غرب، غرب، سواحل غربی خزر و بتدریج دامنه‌های جنوبی البرز رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.مدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی افزود: از اواخر روز سه‌شنبه به تدریج با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خز، بارش‌ها به ویژه در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر، دامنه‌های البرز شرقی و شمال شرق کشور تشدید شده و دریای خزر مواج می‌شود همچنین این سامانه به تدریج از اوایل روز پنجشنبه 6 خرداد، از کشور خارج می‌شود.به گفته وظیفه، روز سه‌شنبه با افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق، شرایط برای تشکیل توده گرد وخاک و انتقال آن به مناطقی از جنوب غرب وغرب کشور مهیا خواهد بود، خلیج فارس امروز و روز چهارشنبه (3 و 5 خرداد) مواج پیش‌بینی می‌شود، همچنین بعدازظهر روز چهارشنبه وزش باد نسبتا شدید برای استان‌های البرز، تهران، قم، سمنان و شمال اصفهان پیش‌بینی می‌شود.وزش باد شدید در استان تهرانوی در پایان در مورد وضعیت هوای استان تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران در روز سه‌شنبه 4 خرداد، کمی ابری، در بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای 34 و 22 درجه سانتیگراد و در روز چهارشنبه 5 خرداد، نیمه ابری، در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل 31 و 18 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ورود سامانه بارشی فردا به کشور

احد وظیفه گفت: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، بعدازظهرامروز (دوشنبه 3 خرداد) در دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی و ارتفاعات شمال شرق بارش پراکنده پیش‌بینی می شود. وی با بیان اینکه امروز در بخش‌هایی از شرق کشور بویژ منطقه زابل، وزش باد شدید وگرد و خاک رخ خواهد داد، اظهارکرد: روز سه‌شنبه 4 خرداد نیز با ورود سامانه بارشی به کشور در شمال غرب، غرب، سواحل غربی خزر و بتدریج دامنه‌های جنوبی البرز رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.مدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی افزود: از اواخر روز سه‌شنبه به تدریج با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خز، بارش‌ها به ویژه در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر، دامنه‌های البرز شرقی و شمال شرق کشور تشدید شده و دریای خزر مواج می‌شود همچنین این سامانه به تدریج از اوایل روز پنجشنبه 6 خرداد، از کشور خارج می‌شود.به گفته وظیفه، روز سه‌شنبه با افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق، شرایط برای تشکیل توده گرد وخاک و انتقال آن به مناطقی از جنوب غرب وغرب کشور مهیا خواهد بود، خلیج فارس امروز و روز چهارشنبه (3 و 5 خرداد) مواج پیش‌بینی می‌شود، همچنین بعدازظهر روز چهارشنبه وزش باد نسبتا شدید برای استان‌های البرز، تهران، قم، سمنان و شمال اصفهان پیش‌بینی می‌شود.وزش باد شدید در استان تهرانوی در پایان در مورد وضعیت هوای استان تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران در روز سه‌شنبه 4 خرداد، کمی ابری، در بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای 34 و 22 درجه سانتیگراد و در روز چهارشنبه 5 خرداد، نیمه ابری، در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل 31 و 18 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ورود سامانه بارشی فردا به کشور

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس