ورود مراقبان بهداشت به پرونده حاشیه‌نشینان

ورود مراقبان بهداشت به پرونده حاشیه‌نشینان

دکتر سید حسن هاشمی در سفر به قم در اولین روز از هفته سلامت، ضمن تبریک فرارسیدن ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر، گفت: فعالیت های بنیاد خیریه نورآوران سلامت حدود یک دهه است که آغاز شده و خوشبختانه علاقمندان زیادی نیز پیدا کرده است و در کشور ما خیرین بسیار زیادی حضور دارند که بسیاری از آنها گمنام هستند. وی افزود: وزارت بهداشت قصد دارد تا در ماه مبارک رمضان، اقدامات و کارهای خیرین را تبلیغ کند و تبلیغ کار و امور خیریه، ثواب و اجر بسیار زیادی دارد. وزیر بهداشت گسترش امور خیریه در کشور را نیازمند معرفی خدمات خیرین دانست و اظهار داشت: در حوزه سلامت افرادی هستند که مال و اموال خود را وقف و هبه کرده اند و در دوره جدید، حدود 3 هزار میلیارد تومان از اقدامات خیریه خیرین، به حوزه سلامت تحویل داده شده است.   وزیر بهداشت یکی دیگر از مشکلات بهداشتی را هزینه های دندانپزشکی برشمرد و گفت: هزینه های خدمات دندانپزشکی در کل کشور برای مردم یک مشکل جدی است و دلیل عمده آن نیز این بوده که در چندین دهه گذشته در بخش دولتی هیچ زیرساختی برای ارائه این خدمات ایجاد نشده است. وزیر بهداشت همچنین به کمبود بیمارستان و تخت های بیمارستانی در کشور اشاره کرد و افزود: بیمارستانها در نقاطی قرار دارند که با گسترش شهرها، امکان ارائه خدمات برای مردم ساکن در حاشیه شهرها بسیار سخت شده بنابراین واحدهای بهداشتی و درمانی سیار مانند کاروان نورآوران سلامت می توانند در مناطق مختلف از جمله حاشیه شهرها حضور یابند. به گفته دکتر هاشمی، بنیاد خیریه نورآوران علاقه مند است تا اینگونه اقدامات گسترش یابد و این مجموعه در ساخت دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز متحرک در حوزه های چشم پزشکی، دندانپزشکی و حتی اقدامات تشخیصی در حوزه سرطان می تواند به خیرین کمک کند.   وزیر بهداشت راه اندازی واحدهای سیار برای ارائه خدمات دندانپزشکی در نقاط مختلف کشور را بسیار ارزشمند دانست و افزود: این دستگاه ها و تجهیزات نیازمند هزینه های سنگین نیست و در جامعه پزشکی نیز افراد بسیار خدوم و خیری حضور دارند که گاهی برخی از آنها را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها مشاهده می کنید. دکتر هاشمی گفت: بهترین مسیری که انسان برای شخص خودش می تواند هزینه کند، وقف و امور خیریه در حوزه هایی مانند سلامت، آموزش و امور عام المنفعه است.   وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هزینه های سنگین دندانپزشکی گفت: هزینه های خدمات دندانپزشکی در کل کشور برای مردم یک مشکل جدی است و دلیل عمده آن نیز این بوده که در چندین دهه گذشته در بخش دولتی هیچ زیرساختی برای ارائه این خدمات ایجاد نشده در حالی که در حوزه پزشکی، حدود 80 درصد از بیماران نیازمند به اعمال جراحی و خدمات درمانی به بخش دولتی مراجعه می کنند و تنها حدود 20 درصد در بخش خصوصی بستری می شوند.   دکتر هاشمی با بیان اینکه دولت های گذشته در حوزه خدمات دولتی دندانپزشکی اقدامات لازم را انجام نداده اند، از ارائه خدمات 7 درصدی در بخش دولتی و 93 درصدی در بخش خصوصی سخن گفت و افزود: مردم یا باید با دندان ناسالم زندگی خود را ادامه دهند و یا اکثر خدمات خود را از بخش خصوصی دریافت کنند و چون بخش خصوصی، هزینه ها را خودش تامین می کند، قیمت ارائه خدمات افزایش می یابد.   وزیر بهداشت از توسعه خدمات در بخش دولتی به عنوان راه حل کاهش هزینه های مردم برای دریافت خدمات دندانپزشکی یاد کرد و وعده داد که تا پایان سال جاری حداقل 2800 پایگاه خدمات دندانپزشکی افتتاح شود. دکتر هاشمی تاکید کرد: با مدیریت جهادی روسای دانشگاه های علوم پزشکی می توان ظرفیت بخش دولتی در ارائه خدمات دندانپزشکی را تا 25 درصد ارتقا داد و از طریق ایجاد بازار رقابتی می توان قیمت ها را کاهش داد و کنترل کرد. براساس گزارش وبدا، دکتر هاشمی روز گذشته و در اولین روز از هفته سلامت به قم سفر کرد.

ورود مراقبان بهداشت به پرونده حاشیه‌نشینان

دکتر سید حسن هاشمی در سفر به قم در اولین روز از هفته سلامت، ضمن تبریک فرارسیدن ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر، گفت: فعالیت های بنیاد خیریه نورآوران سلامت حدود یک دهه است که آغاز شده و خوشبختانه علاقمندان زیادی نیز پیدا کرده است و در کشور ما خیرین بسیار زیادی حضور دارند که بسیاری از آنها گمنام هستند. وی افزود: وزارت بهداشت قصد دارد تا در ماه مبارک رمضان، اقدامات و کارهای خیرین را تبلیغ کند و تبلیغ کار و امور خیریه، ثواب و اجر بسیار زیادی دارد. وزیر بهداشت گسترش امور خیریه در کشور را نیازمند معرفی خدمات خیرین دانست و اظهار داشت: در حوزه سلامت افرادی هستند که مال و اموال خود را وقف و هبه کرده اند و در دوره جدید، حدود 3 هزار میلیارد تومان از اقدامات خیریه خیرین، به حوزه سلامت تحویل داده شده است.   وزیر بهداشت یکی دیگر از مشکلات بهداشتی را هزینه های دندانپزشکی برشمرد و گفت: هزینه های خدمات دندانپزشکی در کل کشور برای مردم یک مشکل جدی است و دلیل عمده آن نیز این بوده که در چندین دهه گذشته در بخش دولتی هیچ زیرساختی برای ارائه این خدمات ایجاد نشده است. وزیر بهداشت همچنین به کمبود بیمارستان و تخت های بیمارستانی در کشور اشاره کرد و افزود: بیمارستانها در نقاطی قرار دارند که با گسترش شهرها، امکان ارائه خدمات برای مردم ساکن در حاشیه شهرها بسیار سخت شده بنابراین واحدهای بهداشتی و درمانی سیار مانند کاروان نورآوران سلامت می توانند در مناطق مختلف از جمله حاشیه شهرها حضور یابند. به گفته دکتر هاشمی، بنیاد خیریه نورآوران علاقه مند است تا اینگونه اقدامات گسترش یابد و این مجموعه در ساخت دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز متحرک در حوزه های چشم پزشکی، دندانپزشکی و حتی اقدامات تشخیصی در حوزه سرطان می تواند به خیرین کمک کند.   وزیر بهداشت راه اندازی واحدهای سیار برای ارائه خدمات دندانپزشکی در نقاط مختلف کشور را بسیار ارزشمند دانست و افزود: این دستگاه ها و تجهیزات نیازمند هزینه های سنگین نیست و در جامعه پزشکی نیز افراد بسیار خدوم و خیری حضور دارند که گاهی برخی از آنها را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها مشاهده می کنید. دکتر هاشمی گفت: بهترین مسیری که انسان برای شخص خودش می تواند هزینه کند، وقف و امور خیریه در حوزه هایی مانند سلامت، آموزش و امور عام المنفعه است.   وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هزینه های سنگین دندانپزشکی گفت: هزینه های خدمات دندانپزشکی در کل کشور برای مردم یک مشکل جدی است و دلیل عمده آن نیز این بوده که در چندین دهه گذشته در بخش دولتی هیچ زیرساختی برای ارائه این خدمات ایجاد نشده در حالی که در حوزه پزشکی، حدود 80 درصد از بیماران نیازمند به اعمال جراحی و خدمات درمانی به بخش دولتی مراجعه می کنند و تنها حدود 20 درصد در بخش خصوصی بستری می شوند.   دکتر هاشمی با بیان اینکه دولت های گذشته در حوزه خدمات دولتی دندانپزشکی اقدامات لازم را انجام نداده اند، از ارائه خدمات 7 درصدی در بخش دولتی و 93 درصدی در بخش خصوصی سخن گفت و افزود: مردم یا باید با دندان ناسالم زندگی خود را ادامه دهند و یا اکثر خدمات خود را از بخش خصوصی دریافت کنند و چون بخش خصوصی، هزینه ها را خودش تامین می کند، قیمت ارائه خدمات افزایش می یابد.   وزیر بهداشت از توسعه خدمات در بخش دولتی به عنوان راه حل کاهش هزینه های مردم برای دریافت خدمات دندانپزشکی یاد کرد و وعده داد که تا پایان سال جاری حداقل 2800 پایگاه خدمات دندانپزشکی افتتاح شود. دکتر هاشمی تاکید کرد: با مدیریت جهادی روسای دانشگاه های علوم پزشکی می توان ظرفیت بخش دولتی در ارائه خدمات دندانپزشکی را تا 25 درصد ارتقا داد و از طریق ایجاد بازار رقابتی می توان قیمت ها را کاهش داد و کنترل کرد. براساس گزارش وبدا، دکتر هاشمی روز گذشته و در اولین روز از هفته سلامت به قم سفر کرد.

ورود مراقبان بهداشت به پرونده حاشیه‌نشینان

آپدیت نود 32 ورژن 6

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس