ورود کالاهای لوکس به ایران با لغو تحریم ها

ورود کالاهای لوکس به ایران با لغو تحریم ها
ایران سرانجام پس از یک دهه شرایط نامناسب اقتصادی، توانست با لغو تحریم ها بار دیگر وارد اقتصاد جهانی شود. موسسه مالی مورگان استنلی آمریکا، بازگشت ایران را بزرگترین اتفاق در اقتصاد جهان از زمان سقوط دیوار برلین توصیف کرده است.

ورود کالاهای لوکس به ایران با لغو تحریم ها

ایران سرانجام پس از یک دهه شرایط نامناسب اقتصادی، توانست با لغو تحریم ها بار دیگر وارد اقتصاد جهانی شود. موسسه مالی مورگان استنلی آمریکا، بازگشت ایران را بزرگترین اتفاق در اقتصاد جهان از زمان سقوط دیوار برلین توصیف کرده است.
ورود کالاهای لوکس به ایران با لغو تحریم ها

بک لینک رنک 7

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس