ورود کروس به اردوی آلمان (عکس)

ورود کروس به اردوی آلمان (عکس)
با ورود هافبک رئال به اردوی آلمان، ترکیب لوو تکمیل شد.

ورود کروس به اردوی آلمان (عکس)

با ورود هافبک رئال به اردوی آلمان، ترکیب لوو تکمیل شد.
ورود کروس به اردوی آلمان (عکس)

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس