وزنه های دفاعی پرسپولیس (عکس)

وزنه های دفاعی پرسپولیس (عکس)
پرسپولیسی ها در اردوی اوکراین بی سروصدا به آماده سازی مشغول اند و تنها خبری که از این تمرینات بیرون می آید، تصاویر وب سایت باشگاه از اردوی اوکراین است.

وزنه های دفاعی پرسپولیس (عکس)

پرسپولیسی ها در اردوی اوکراین بی سروصدا به آماده سازی مشغول اند و تنها خبری که از این تمرینات بیرون می آید، تصاویر وب سایت باشگاه از اردوی اوکراین است.
وزنه های دفاعی پرسپولیس (عکس)

اندروید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس