وضعیت احسان‌مازندرانی از زبان همسرش

وضعیت احسان‌مازندرانی از زبان همسرش

ملیجه حسینی در تماس با سایت جماران، در تشریح آخرین وضعیت همسرش گفت: پرونده وی مربوط به سال ۱۳۹۱ می شود که در آن زمان ضابط پرونده وزارت اطلاعات بود؛ اما در آن زمان وزارت اطلاعات وقت از پیگیری انصراف داده و پرونده مسکوت شده بود، به طوری که که وی در سال ۹۲ بعد از گرفتن تائید صلاحیت از تمامی مراجع ذی صلاح مدیر مسئولی روزنامه فرهیختگان را برعهده گرفت.وی افزود: همسرم حدود یکماه پیش نامه ای به مقامات عالی کشور نوشت و روند بازجویی های خویش را توضیح داد، اما بعد از این نامه به بند ۲ الف اوین منتقل شد و از او خواسته شد تا نامه خویش را تکذیب کند که همسرم نپذیرفت و از همان زمان اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. حسینی گفت: درخواست احسان این است که که پرونده به ضابط اصلی آن یعنی وزارت اطلاعات برگردد، با قید وثیقه آزاد شده و آن گاه به پرونده اش به طور عادلانه در دادگاه رسیدگی شود.وی با بیان اینکه مازندرانی بعد از آغاز اعتصاب غذا به علت آن چه « وخامت حال و عفونت شدید نای و گوارش» می خواند، به بیمارستان منتقل شد، افزود: در روز پنجم در حالی که خواهر و خواهرزاده احسان به ملاقات او آمده بودند، به شکلی که وی آن را «توهین آمیز» گفته، آنها را از محل بیرون کرده اند و تبلت خواهرزاده او نیز ضبط شده که باعث ایجاد درگیری می شود. حسینی با بیان اینکه «اکنون وضعیت احسان خوب نیست» افزود: او بعد از ٢٠ روز اعتصاب غذا از روز گذشته وارد اعتصاب غذای خشک شده است.همسر احسان مازندرانی گفت: احسان در طول ۲ سال و نیمی که در سمت مدیر مسئولی روزنامه فرهیختگان بود نشان داد تمامی سخنان و قلمش در چهارچوب قانون خلاصه می شود؛ او حتی ویژه نامه ایی ۱۱۶ صفحه ایی به مناسبت نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب منتشر کرد و در سرمقاله آن ویژه نامه آن نامه را همطراز با با نامه تاریخی امام خمینی خطاب به گورباچف دانست. اما متاسفانه ضابطان جدید بدون توجه به شأن و جایگاه احسان مازندرانی او را متهم به دست داشتن در پرونده نفوذ کرده اند.وی یادآور شد: پیش از این وکیل وی آقای علیزاده طباطبایی گفته بود در آن بحث نفوذ مطرح نیست و در طول ۴ ماه بازداشت موقت، موکل بنده حدود ۳۰ جلسه بازجویی شده است که به گفته خودش، فقط یک جلسه بازجویی مرتبط با پرونده بوده است و دیگر جلسات بازجویی هیچگونه ارتباطی با موضوع بازداشت نداشته است.

وضعیت احسان‌مازندرانی از زبان همسرش

ملیجه حسینی در تماس با سایت جماران، در تشریح آخرین وضعیت همسرش گفت: پرونده وی مربوط به سال ۱۳۹۱ می شود که در آن زمان ضابط پرونده وزارت اطلاعات بود؛ اما در آن زمان وزارت اطلاعات وقت از پیگیری انصراف داده و پرونده مسکوت شده بود، به طوری که که وی در سال ۹۲ بعد از گرفتن تائید صلاحیت از تمامی مراجع ذی صلاح مدیر مسئولی روزنامه فرهیختگان را برعهده گرفت.وی افزود: همسرم حدود یکماه پیش نامه ای به مقامات عالی کشور نوشت و روند بازجویی های خویش را توضیح داد، اما بعد از این نامه به بند ۲ الف اوین منتقل شد و از او خواسته شد تا نامه خویش را تکذیب کند که همسرم نپذیرفت و از همان زمان اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. حسینی گفت: درخواست احسان این است که که پرونده به ضابط اصلی آن یعنی وزارت اطلاعات برگردد، با قید وثیقه آزاد شده و آن گاه به پرونده اش به طور عادلانه در دادگاه رسیدگی شود.وی با بیان اینکه مازندرانی بعد از آغاز اعتصاب غذا به علت آن چه « وخامت حال و عفونت شدید نای و گوارش» می خواند، به بیمارستان منتقل شد، افزود: در روز پنجم در حالی که خواهر و خواهرزاده احسان به ملاقات او آمده بودند، به شکلی که وی آن را «توهین آمیز» گفته، آنها را از محل بیرون کرده اند و تبلت خواهرزاده او نیز ضبط شده که باعث ایجاد درگیری می شود. حسینی با بیان اینکه «اکنون وضعیت احسان خوب نیست» افزود: او بعد از ٢٠ روز اعتصاب غذا از روز گذشته وارد اعتصاب غذای خشک شده است.همسر احسان مازندرانی گفت: احسان در طول ۲ سال و نیمی که در سمت مدیر مسئولی روزنامه فرهیختگان بود نشان داد تمامی سخنان و قلمش در چهارچوب قانون خلاصه می شود؛ او حتی ویژه نامه ایی ۱۱۶ صفحه ایی به مناسبت نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب منتشر کرد و در سرمقاله آن ویژه نامه آن نامه را همطراز با با نامه تاریخی امام خمینی خطاب به گورباچف دانست. اما متاسفانه ضابطان جدید بدون توجه به شأن و جایگاه احسان مازندرانی او را متهم به دست داشتن در پرونده نفوذ کرده اند.وی یادآور شد: پیش از این وکیل وی آقای علیزاده طباطبایی گفته بود در آن بحث نفوذ مطرح نیست و در طول ۴ ماه بازداشت موقت، موکل بنده حدود ۳۰ جلسه بازجویی شده است که به گفته خودش، فقط یک جلسه بازجویی مرتبط با پرونده بوده است و دیگر جلسات بازجویی هیچگونه ارتباطی با موضوع بازداشت نداشته است.

وضعیت احسان‌مازندرانی از زبان همسرش

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس