وقتی امید تراکتور کمرنگ شد(عکس)

وقتی امید تراکتور کمرنگ شد(عکس)
النصر با گل به موقعی که به تراکتورسازی زد مسیر خود را برای صعود به جمع 8 تیم پایانی لیگ قهرمانان آسیا هموار کرد.

وقتی امید تراکتور کمرنگ شد(عکس)

النصر با گل به موقعی که به تراکتورسازی زد مسیر خود را برای صعود به جمع 8 تیم پایانی لیگ قهرمانان آسیا هموار کرد.
وقتی امید تراکتور کمرنگ شد(عکس)

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس