ولاسکو: روز سختی مقابل ایران خواهیم داشت

ولاسکو: روز سختی مقابل ایران خواهیم داشت
سرمربی تیم ملی والیبال آرژانتین گفت: می‌دانم فردا روز سختی را مقابل ایران خواهیم داشت.

ولاسکو: روز سختی مقابل ایران خواهیم داشت

سرمربی تیم ملی والیبال آرژانتین گفت: می‌دانم فردا روز سختی را مقابل ایران خواهیم داشت.
ولاسکو: روز سختی مقابل ایران خواهیم داشت

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس