ونگر: از شروع تهاجمی سیتی متعجب شدم

ونگر: از شروع تهاجمی سیتی متعجب شدم
سرمربی آرسنال می گوید بازیکنانش توانسته اند بار دیگر حریص بودن خود را درون زمین به اثبات برسانند.

ونگر: از شروع تهاجمی سیتی متعجب شدم

سرمربی آرسنال می گوید بازیکنانش توانسته اند بار دیگر حریص بودن خود را درون زمین به اثبات برسانند.
ونگر: از شروع تهاجمی سیتی متعجب شدم

خرید بک لینک

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس