پاسخ تهیه‌کننده‌ قند پهلو به افشاگری یک شاعر جوان

پاسخ تهیه‌کننده‌ قند پهلو به افشاگری یک شاعر جوان

امیر قمیشی تهیه کننده و کارگردان قند پهلو می‌گوید که مجری و داوران برنامه‌ی «قند پهلو» سرشناس‌تر و کار آزموده‌تر از آن هستند که بخواهند زیر باز فریب رسانه‌ای مخاطبانشان بروند.

پاسخ تهیه‌کننده‌ قند پهلو به افشاگری یک شاعر جوان

امیر قمیشی تهیه کننده و کارگردان قند پهلو می‌گوید که مجری و داوران برنامه‌ی «قند پهلو» سرشناس‌تر و کار آزموده‌تر از آن هستند که بخواهند زیر باز فریب رسانه‌ای مخاطبانشان بروند.

پاسخ تهیه‌کننده‌ قند پهلو به افشاگری یک شاعر جوان

دانلود آهنگ جدید

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس