پاسخ فتاح به حقوق‌های نجومی کمیته امداد

پاسخ فتاح به حقوق‌های نجومی کمیته امداد

سید پرویز فتاح گفت: حسابرسی ها بر حقوق های پرداخت شده در کمیته امداد امام خمینی (ره) بسیار دقیق است و هیچ حقوقی خارج از ضوابط در این نهاد حمایتی پرداخت نمی شود. وی افزود: علاوه بر نظارت اعضای هیئت امنای امداد بر حقوق های پرداختی، موسسات حسابرسی و بازرسی نیز نظارت های کافی را بر حقوق های مدیران تمام رده های امداد دارند. رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه من حقوقی را از کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت نمی کنم، خاطرنشان کرد: سعی کرده ام هیچ گاه سربار امداد نباشم و از جایی که ماموریت حضور در امداد را پیدا کرده ام حقوق دریافت می کنم. فتاح با اشاره به عدم پرداخت حقوق به اعضای هیئت امنا کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهارکرد: بر اساس برنامه ریزی که از قبل داشته ایم، مقرر شده اعضای هیئت امنای امداد هم حقوق دریافت نکنند. وی تاکید کرد: حتی هزینه پذیرایی جلسات اعضای هیئت امنا را نیز اعضا خودشان تقبل می کنند و ریالی از بودجه امداد، صرف برپایی جلسات اینچنینی نمی شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص سطح دریافتی حقوق مدیران شاغل در این نهاد حمایتی اذعان کرد: در سطح مدیران کشور، مدیران حاضر در کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح متوسط به پایین دریافتی دارند.

پاسخ فتاح به حقوق‌های نجومی کمیته امداد

سید پرویز فتاح گفت: حسابرسی ها بر حقوق های پرداخت شده در کمیته امداد امام خمینی (ره) بسیار دقیق است و هیچ حقوقی خارج از ضوابط در این نهاد حمایتی پرداخت نمی شود. وی افزود: علاوه بر نظارت اعضای هیئت امنای امداد بر حقوق های پرداختی، موسسات حسابرسی و بازرسی نیز نظارت های کافی را بر حقوق های مدیران تمام رده های امداد دارند. رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه من حقوقی را از کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت نمی کنم، خاطرنشان کرد: سعی کرده ام هیچ گاه سربار امداد نباشم و از جایی که ماموریت حضور در امداد را پیدا کرده ام حقوق دریافت می کنم. فتاح با اشاره به عدم پرداخت حقوق به اعضای هیئت امنا کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهارکرد: بر اساس برنامه ریزی که از قبل داشته ایم، مقرر شده اعضای هیئت امنای امداد هم حقوق دریافت نکنند. وی تاکید کرد: حتی هزینه پذیرایی جلسات اعضای هیئت امنا را نیز اعضا خودشان تقبل می کنند و ریالی از بودجه امداد، صرف برپایی جلسات اینچنینی نمی شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص سطح دریافتی حقوق مدیران شاغل در این نهاد حمایتی اذعان کرد: در سطح مدیران کشور، مدیران حاضر در کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح متوسط به پایین دریافتی دارند.

پاسخ فتاح به حقوق‌های نجومی کمیته امداد

خرید بک لینک

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس