پاشازاده به پارس جنوبی برنمی‌گردد

پاشازاده به پارس جنوبی برنمی‌گردد
به زودی یکی از گزینه های بومی جانشین مجتبی تقوی در تیم پارس جنوبی جم خواهد شد و بازگشت دوباره مهدی پاشازاده که هم اکنون مربی تیم راه آهن شده به بوشهر صحت ندارد!

پاشازاده به پارس جنوبی برنمی‌گردد

به زودی یکی از گزینه های بومی جانشین مجتبی تقوی در تیم پارس جنوبی جم خواهد شد و بازگشت دوباره مهدی پاشازاده که هم اکنون مربی تیم راه آهن شده به بوشهر صحت ندارد!
پاشازاده به پارس جنوبی برنمی‌گردد

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس