«پالمیرا» به طور کامل آزاد شد

«پالمیرا» به طور کامل آزاد شد

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که ارتش سوریه پس از نبرد با داعش، کنترل کامل شهر پالمیرا را در دست گرفت. این منبع نظامی عنوان داشت که ارتش سوریه و نیروهای مسلح با همکاری گروه‌های دفاع مردمی شهر باستانی پالمیرا را تحت کنترل خود درآورده و نیروهای باقی‌ مانده‌ از داعش در این شهر را تحت تعقیب قرار دادند.وی تصریح کردند که نیروهای مهندسی شهر پالمیرا را کاملا از بمب‌ها و مین ها پاکسازی کرده و توانستند آخرین تجمع‌های تروریست‌ها در این شهر و آخرین‌ مقر آنها را از بین ببرند. پیشتر ارتش سوریه روز پنج شنبه بعد از درگیری با نیروهای داعش توانست از سمت شرق وارد شهر باستانی پالمیرا شد.وزارت دفاع روسیه نیز درخصوص بازپس گیری شهر پالمیرا بیان کرده بود که این اقدام راه را به سوی رقه و دیرالزور بازخواهد کرد و علاوه بر آن شرایط را برای کنترل بر مزرها با عراق فراهم می‌کند. نیروهای سوری از هفتم مارس حمله‌ای را برای بازپس گیری پالمیرا از اشغال داعش آغاز کردند. گروه تروریستی داعش از مه 2015 شهر پالمیرا را که به آثار باستانی و قدیمی ارزشمند خود معروف است و یونسکو آن را در فهرست میراث جهانی خود قرار داده است، اشغال کرده بود.

«پالمیرا» به طور کامل آزاد شد

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که ارتش سوریه پس از نبرد با داعش، کنترل کامل شهر پالمیرا را در دست گرفت. این منبع نظامی عنوان داشت که ارتش سوریه و نیروهای مسلح با همکاری گروه‌های دفاع مردمی شهر باستانی پالمیرا را تحت کنترل خود درآورده و نیروهای باقی‌ مانده‌ از داعش در این شهر را تحت تعقیب قرار دادند.وی تصریح کردند که نیروهای مهندسی شهر پالمیرا را کاملا از بمب‌ها و مین ها پاکسازی کرده و توانستند آخرین تجمع‌های تروریست‌ها در این شهر و آخرین‌ مقر آنها را از بین ببرند. پیشتر ارتش سوریه روز پنج شنبه بعد از درگیری با نیروهای داعش توانست از سمت شرق وارد شهر باستانی پالمیرا شد.وزارت دفاع روسیه نیز درخصوص بازپس گیری شهر پالمیرا بیان کرده بود که این اقدام راه را به سوی رقه و دیرالزور بازخواهد کرد و علاوه بر آن شرایط را برای کنترل بر مزرها با عراق فراهم می‌کند. نیروهای سوری از هفتم مارس حمله‌ای را برای بازپس گیری پالمیرا از اشغال داعش آغاز کردند. گروه تروریستی داعش از مه 2015 شهر پالمیرا را که به آثار باستانی و قدیمی ارزشمند خود معروف است و یونسکو آن را در فهرست میراث جهانی خود قرار داده است، اشغال کرده بود.

«پالمیرا» به طور کامل آزاد شد

دانلود موزیک

خبرگذاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس