پایان‌شایعات؛عالیشاه در پرسپولیس‌ ماند(عکس)

پایان‌شایعات؛عالیشاه در پرسپولیس‌ ماند(عکس)
امید عالیشاه با امضا قرارداد یک فصل دیگر پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد کرد.

پایان‌شایعات؛عالیشاه در پرسپولیس‌ ماند(عکس)

امید عالیشاه با امضا قرارداد یک فصل دیگر پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد کرد.
پایان‌شایعات؛عالیشاه در پرسپولیس‌ ماند(عکس)

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس