پلمب ساختمان وزارت صنعت باز شد

پلمب ساختمان وزارت صنعت باز شد
ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خیابان کلانتری که ماه گذشته به علت بدهی به شهرداری تهران پلمب شده بود، امروز فک …

پلمب ساختمان وزارت صنعت باز شد

ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خیابان کلانتری که ماه گذشته به علت بدهی به شهرداری تهران پلمب شده بود، امروز فک …
پلمب ساختمان وزارت صنعت باز شد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس