پله: کرویف فوتبال را تغییر داد

پله: کرویف فوتبال را تغییر داد
پله، اسطوره فوتبال برزیل، با ستایش از یوهان کرویف، اسطوره فقید فوتبال هلند، او را مردی توصیف ‏کرد که فوتبال را تغییر داد.‏

پله: کرویف فوتبال را تغییر داد

پله، اسطوره فوتبال برزیل، با ستایش از یوهان کرویف، اسطوره فقید فوتبال هلند، او را مردی توصیف ‏کرد که فوتبال را تغییر داد.‏
پله: کرویف فوتبال را تغییر داد

بک لینک رنک 3

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس