پل برایتنر:/ بهترین فوتبال تاریخ بایرن با گواردیولا بود

پل برایتنر:/ بهترین فوتبال تاریخ بایرن با گواردیولا بود
اسطوره باشگاه بایرن مونیخ معتقد است که این باشگاه با پپ گواردیولا بهترین فوتبال تاریخ خود را به نماش گذاشت.

پل برایتنر:/ بهترین فوتبال تاریخ بایرن با گواردیولا بود

اسطوره باشگاه بایرن مونیخ معتقد است که این باشگاه با پپ گواردیولا بهترین فوتبال تاریخ خود را به نماش گذاشت.
پل برایتنر:/ بهترین فوتبال تاریخ بایرن با گواردیولا بود

اندروید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس