پنج اصلاح‌طلب پشت دروازه مجلس!

پنج اصلاح‌طلب پشت دروازه مجلس!

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه مسئله رد صلاحیت مینو خالقی به تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها بدل شده است و از نظر شورای نگهبان این منتخب مردم اصفهان صلاحیت ورود به مجلس را ندارد، اما در پنج حوزه دیگر هنوز نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است و ممکن است در روزهای آینده سرنوشت این حوزه‌ها نیز با تغییراتی همراه شود.به خاطر ۲۵ رای!در اطلاعیه شماره ۶۱ وزارت کشور آمده بود در حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت، شوط از مجموع ۱۰۹ هزار و ۷۶۱ آرای صحیح ماخوذه صحیح عین الله شریف‌پور با کسب ۲۷ هزار و ۷۹۹ رای و محرم اکبر‌زاده با کسب ۲۰ هزار و ۸۸۴ رای به مرحله دوم راه یافتند. این در حالی بود که با این تعداد رای داشتن ۲۷ هزار و ۴۴۰ رای برای ورود مستقیم به مجلس کفایت می‌کرد. با این حال وزارت کشور ساعتی بعد اصلاحیه‌ای منتشر کرد و تعداد درست آرا را ۱۱۱ هزار ۳۰۰ آرای صحیح مأخوذه اعلام کرد بدون اینکه در رای نفر اول تغییری به وجود بیاید. به این ترتیب شریف‌پور نامزد اصلاح‌طلبان اکثریت نسبی را از دست داد و ۲۵ رای کمتر از حد لازم به دست آورده بود. با این وجود حامیان وی در ماکو معتقدند بازشماری آرا در این حوزه انتخابیه باعث ورود مستقیم عین الله شریف‌پور به مجلس خواهد شد.پیروزی ناتمام در بویر احمد و چند شهر دیگردر حوزه انتخابیه بویراحمد نیز در حالی که ستار هدایتخواه مورد حمایت جبهه پایداری و اصولگرایان شهر بود و محمد بهرامی از طرف اصلاح‌طلبان حمایت می‌شد، اما در نهایت غلام محمد زارعی کاندیدای نزدیک به دولت با کسب تعداد رآی ۴۸۷۶۸ رای، آرای لازم برای ورود به مجلس را به دست آورد و ستار هدایت خواه نیز ۴۶۳۹۷ رای را به خود اختصاص داد. هر دوی این افراد بیش از 25 درصد آرا را داشتند و اختلاف 2هزار رای باعث به وجود آمدن برخی حرف و حدیث‌ها در شهر شد. ضمن اینکه برخی رسانه‌های اصولگرا در اخباری مدعی تقلب در انتخابات این حوزه انتخابیه شدند.دهلران: دور اول یا دور دوم؟در حوزه انتخابیه دهلران نیز محمدتقی محمدی نامزد اصولگرایان در رسیدن به مجلس ناکام بود. اما در نهایت وزارت کشور اعلام کرد از مجموع ۱۰۲۴۹۲ آرای صحیح مأخوذه شادمهر کاظم‌زاده با کسب ۲۵۵۲۲ رأی و علی محمد احمدی با کسب ۲۲۷۴۹ رأی به مرحله دوم راه یافتند. در این حوزه انتخابیه نیز اگر کاظم زاده کاندیدای اصلاح‌طلبان تنها صد رای بیشتر کسب می‌کرد به صورت مستقیم وارد مجلس می‌شد با این حال دلیل تایید نشدن انتخابات در این حوزه انتخابیه هنوز مشخص نیست.انتخابات کهنوج تایید می‌شود؟در حوزه انتخابیه کهنوج احمد حمزه نامزد لیست امید به مجلس راه یافته است اما نتایج این حوزه انتخابیه نیز هنوز تایید نشده است احمد حمزه از مجموع ۱۶۷۱۱۰ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۷۹۲۴۳ رای به عنوان منتخب مردم کهنوج در مجلس دهم معرفی شده بود. یکی از فعالان سیاسی کهنوج به ایلنا می‌گوید به خاطر برخی شکایت‌ها آرای کهنوج بازشماری شده است اما تغییری در نتیجه انتخابات به وجود نیامده است.رای بالای نامزد امید در پاکدشتدر حوزه انتخابیه پاکدشت نیز محمد قمی از لیست امید با ۴۶۳۹۸ رای توانست بیشتر از فرهاد بشیری اصولگرا رای بیاورد و وارد مجلس دهم شود. در حالی که بشیری تنها ۲۷ هزار رای آورده است اما پاکدشت نیز یکی از حوزه‌هایی است که نتایج انتخابات در آن تایید نشده است. بررسی نتایج بالا نشان می‌دهد در تمامی ۵ حوزه‌ای که نتایج انتخابات در آن تایید نشده است، نامزد اصلاح‌طلبان رای اول را آورده است.

پنج اصلاح‌طلب پشت دروازه مجلس!

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه مسئله رد صلاحیت مینو خالقی به تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها بدل شده است و از نظر شورای نگهبان این منتخب مردم اصفهان صلاحیت ورود به مجلس را ندارد، اما در پنج حوزه دیگر هنوز نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است و ممکن است در روزهای آینده سرنوشت این حوزه‌ها نیز با تغییراتی همراه شود.به خاطر ۲۵ رای!در اطلاعیه شماره ۶۱ وزارت کشور آمده بود در حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت، شوط از مجموع ۱۰۹ هزار و ۷۶۱ آرای صحیح ماخوذه صحیح عین الله شریف‌پور با کسب ۲۷ هزار و ۷۹۹ رای و محرم اکبر‌زاده با کسب ۲۰ هزار و ۸۸۴ رای به مرحله دوم راه یافتند. این در حالی بود که با این تعداد رای داشتن ۲۷ هزار و ۴۴۰ رای برای ورود مستقیم به مجلس کفایت می‌کرد. با این حال وزارت کشور ساعتی بعد اصلاحیه‌ای منتشر کرد و تعداد درست آرا را ۱۱۱ هزار ۳۰۰ آرای صحیح مأخوذه اعلام کرد بدون اینکه در رای نفر اول تغییری به وجود بیاید. به این ترتیب شریف‌پور نامزد اصلاح‌طلبان اکثریت نسبی را از دست داد و ۲۵ رای کمتر از حد لازم به دست آورده بود. با این وجود حامیان وی در ماکو معتقدند بازشماری آرا در این حوزه انتخابیه باعث ورود مستقیم عین الله شریف‌پور به مجلس خواهد شد.پیروزی ناتمام در بویر احمد و چند شهر دیگردر حوزه انتخابیه بویراحمد نیز در حالی که ستار هدایتخواه مورد حمایت جبهه پایداری و اصولگرایان شهر بود و محمد بهرامی از طرف اصلاح‌طلبان حمایت می‌شد، اما در نهایت غلام محمد زارعی کاندیدای نزدیک به دولت با کسب تعداد رآی ۴۸۷۶۸ رای، آرای لازم برای ورود به مجلس را به دست آورد و ستار هدایت خواه نیز ۴۶۳۹۷ رای را به خود اختصاص داد. هر دوی این افراد بیش از 25 درصد آرا را داشتند و اختلاف 2هزار رای باعث به وجود آمدن برخی حرف و حدیث‌ها در شهر شد. ضمن اینکه برخی رسانه‌های اصولگرا در اخباری مدعی تقلب در انتخابات این حوزه انتخابیه شدند.دهلران: دور اول یا دور دوم؟در حوزه انتخابیه دهلران نیز محمدتقی محمدی نامزد اصولگرایان در رسیدن به مجلس ناکام بود. اما در نهایت وزارت کشور اعلام کرد از مجموع ۱۰۲۴۹۲ آرای صحیح مأخوذه شادمهر کاظم‌زاده با کسب ۲۵۵۲۲ رأی و علی محمد احمدی با کسب ۲۲۷۴۹ رأی به مرحله دوم راه یافتند. در این حوزه انتخابیه نیز اگر کاظم زاده کاندیدای اصلاح‌طلبان تنها صد رای بیشتر کسب می‌کرد به صورت مستقیم وارد مجلس می‌شد با این حال دلیل تایید نشدن انتخابات در این حوزه انتخابیه هنوز مشخص نیست.انتخابات کهنوج تایید می‌شود؟در حوزه انتخابیه کهنوج احمد حمزه نامزد لیست امید به مجلس راه یافته است اما نتایج این حوزه انتخابیه نیز هنوز تایید نشده است احمد حمزه از مجموع ۱۶۷۱۱۰ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۷۹۲۴۳ رای به عنوان منتخب مردم کهنوج در مجلس دهم معرفی شده بود. یکی از فعالان سیاسی کهنوج به ایلنا می‌گوید به خاطر برخی شکایت‌ها آرای کهنوج بازشماری شده است اما تغییری در نتیجه انتخابات به وجود نیامده است.رای بالای نامزد امید در پاکدشتدر حوزه انتخابیه پاکدشت نیز محمد قمی از لیست امید با ۴۶۳۹۸ رای توانست بیشتر از فرهاد بشیری اصولگرا رای بیاورد و وارد مجلس دهم شود. در حالی که بشیری تنها ۲۷ هزار رای آورده است اما پاکدشت نیز یکی از حوزه‌هایی است که نتایج انتخابات در آن تایید نشده است. بررسی نتایج بالا نشان می‌دهد در تمامی ۵ حوزه‌ای که نتایج انتخابات در آن تایید نشده است، نامزد اصلاح‌طلبان رای اول را آورده است.

پنج اصلاح‌طلب پشت دروازه مجلس!

خرید بک لینک
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس