پیام تسلیت سازمان لیگ به محرمی

پیام تسلیت سازمان لیگ به محرمی
مجتبی محرمی پیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس در سوگ از دست دادن مادر خود عزادار شد.

پیام تسلیت سازمان لیگ به محرمی

مجتبی محرمی پیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس در سوگ از دست دادن مادر خود عزادار شد.
پیام تسلیت سازمان لیگ به محرمی

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس