پیام تشکر رهبرانقلاب از کاروان المپیک

پیام تشکر رهبرانقلاب از کاروان المپیک

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:بسمه تعالیبه کاروان ورزشی بازگشته از المپیک: قهرمانانی که با مدال‌آوری دل ملت را شاد کردند؛ به پهلوانانی که از حق خود بر اثر ناداوریها محروم شدند؛ به ورزشکارانی که عدم موفقیت آنان از ارزش تلاش و کوشش آنها نمی‌کاهد؛ به بانوان ورزشکاری که نشانه‌ی افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را به رخ همگان کشیدند، به بانوی شجاعی که با حجاب کامل در پیشانی کاروان درخشید، و به مربیان و پیش‌کسوتان ورزش کشور، خوشامد میگویم و از همه‌ی شما سپاسگزاری میکنم. قدر شما را میدانیم.سیّد علی خامنه‌ای۲/ شهریور ماه/ ۱۳۹۵

پیام تشکر رهبرانقلاب از کاروان المپیک

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:بسمه تعالیبه کاروان ورزشی بازگشته از المپیک: قهرمانانی که با مدال‌آوری دل ملت را شاد کردند؛ به پهلوانانی که از حق خود بر اثر ناداوریها محروم شدند؛ به ورزشکارانی که عدم موفقیت آنان از ارزش تلاش و کوشش آنها نمی‌کاهد؛ به بانوان ورزشکاری که نشانه‌ی افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را به رخ همگان کشیدند، به بانوی شجاعی که با حجاب کامل در پیشانی کاروان درخشید، و به مربیان و پیش‌کسوتان ورزش کشور، خوشامد میگویم و از همه‌ی شما سپاسگزاری میکنم. قدر شما را میدانیم.سیّد علی خامنه‌ای۲/ شهریور ماه/ ۱۳۹۵

پیام تشکر رهبرانقلاب از کاروان المپیک

مرجع سلامتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس