پیرزن نابینا پس از ۲۱ سال بینا شد

پیرزن نابینا پس از ۲۱ سال بینا شد
پیر زنی در آمریکا پس از ۲۱ سال، به طور تصادفی بینایی خود را بازیافت.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت


پیرزن نابینا پس از ۲۱ سال بینا شد

پیر زنی در آمریکا پس از ۲۱ سال، به طور تصادفی بینایی خود را بازیافت.
۱۰:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت


پیرزن نابینا پس از ۲۱ سال بینا شد

فروش بک لینک

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس