پیروزی پرگل فرانسه مقابل اسکاتلند

پیروزی پرگل فرانسه مقابل اسکاتلند
تیم ملی فرانسه در دیداری دوستانه موفق شد مقابل اسکاتلند به پیروزی 3-0 دست پیدا کند.

پیروزی پرگل فرانسه مقابل اسکاتلند

تیم ملی فرانسه در دیداری دوستانه موفق شد مقابل اسکاتلند به پیروزی 3-0 دست پیدا کند.
پیروزی پرگل فرانسه مقابل اسکاتلند

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس