پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016

پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016
پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی معتبر حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال 2016 در دامنه 37 تا 50.4 دلار خواهد بود

پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016

پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی معتبر حاکی از آن است که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال 2016 در دامنه 37 تا 50.4 دلار خواهد بود
پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016

سایت خبری زندگی

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس