پیش‌ بینی خروج صنایع کوچک از رکود

پیش‌ بینی خروج صنایع کوچک از رکود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «اگر بنگاه‌ها به درستی مدیریت نشود، بازار به خوبی شناسایی نشود، اصول علمی در تولید به‌کار نرود و به کاهش هزینه‌ها دقت نشود، مشکلات گذشته باقی می‌ماند.»

پیش‌ بینی خروج صنایع کوچک از رکود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «اگر بنگاه‌ها به درستی مدیریت نشود، بازار به خوبی شناسایی نشود، اصول علمی در تولید به‌کار نرود و به کاهش هزینه‌ها دقت نشود، مشکلات گذشته باقی می‌ماند.»
پیش‌ بینی خروج صنایع کوچک از رکود

مرجع سلامتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس