پینگ‌پنگ بازان المپیکی حریفان خود را شناختند

پینگ‌پنگ بازان المپیکی حریفان خود را شناختند

قرعه کشی تور جهانی تنیس روی میز کره جنوبی در این‌چئون برگزار شد و پینگ پنگ بازان المپیکی ایران از چهارشنبه رقابت خود را آغاز خواهند کرد. برنامه مسابقات بازیکنان ایران، چهارشنبه دوم تیرماه: دور اول: نوشاد عالمیان ( 118 ) … هوگیو بایک از کره جنوبی (430 ) ساعت 10 صبح ندا شهسواری ( 254 ) … این چونگ یو از کره جنوبی (فوریه 2016 رنک 104 ) ساعت 17:15 نیما عالمیان استراحت دارد. دور دوم: نیما عالمیان ( 111 ) … شاکیرین ابراهیم از مالزی ( 354)  ساعت 15:45 اعداد درون پرانتز رنکینگ جهانی بازیکنان است.

پینگ‌پنگ بازان المپیکی حریفان خود را شناختند

قرعه کشی تور جهانی تنیس روی میز کره جنوبی در این‌چئون برگزار شد و پینگ پنگ بازان المپیکی ایران از چهارشنبه رقابت خود را آغاز خواهند کرد. برنامه مسابقات بازیکنان ایران، چهارشنبه دوم تیرماه: دور اول: نوشاد عالمیان ( 118 ) … هوگیو بایک از کره جنوبی (430 ) ساعت 10 صبح ندا شهسواری ( 254 ) … این چونگ یو از کره جنوبی (فوریه 2016 رنک 104 ) ساعت 17:15 نیما عالمیان استراحت دارد. دور دوم: نیما عالمیان ( 111 ) … شاکیرین ابراهیم از مالزی ( 354)  ساعت 15:45 اعداد درون پرانتز رنکینگ جهانی بازیکنان است.

پینگ‌پنگ بازان المپیکی حریفان خود را شناختند

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس