چراغ سبز کادر فنی به پنج کاراته‌کا/ طلای سبک وزن به مهدیزاده رسید

چراغ سبز کادر فنی به پنج کاراته‌کا/ طلای سبک وزن به مهدیزاده رسید
مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته با شناخت نفرات برتر به پایان رسید تا کادر فنی ۵ کاراته را در کنار نفرات دوم و سوم به مرحله دوم رقابتهای انتخابی دعوت کرد.

چراغ سبز کادر فنی به پنج کاراته‌کا/ طلای سبک وزن به مهدیزاده رسید

مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته با شناخت نفرات برتر به پایان رسید تا کادر فنی ۵ کاراته را در کنار نفرات دوم و سوم به مرحله دوم رقابتهای انتخابی دعوت کرد.
چراغ سبز کادر فنی به پنج کاراته‌کا/ طلای سبک وزن به مهدیزاده رسید

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس