چرا صنعت نفت ایران هنوز جذاب است؟

چرا صنعت نفت ایران هنوز جذاب است؟
علی دادپی اقتصاددان در مقاله روزنامه فرهیختگان نوشت: قراردادهای جدید قرار است باعث جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت در صنعت نفت ایران بشوند.

چرا صنعت نفت ایران هنوز جذاب است؟

علی دادپی اقتصاددان در مقاله روزنامه فرهیختگان نوشت: قراردادهای جدید قرار است باعث جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت در صنعت نفت ایران بشوند.
چرا صنعت نفت ایران هنوز جذاب است؟

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس