چرخنده سخنان رهبری را هم تحریف کرد!

چرخنده سخنان رهبری را هم تحریف کرد!

به نوشته سايت سينما ژورنال: ساعاتی بعد از این اتفاق تصویر دست نوشته رهبری بر قرآن اهدایی منتشر شد که مشخص ساخت آنچه چرخنده خوانده است عین متن رهبری نبوده است. الهام چرخنده در این همایش گفت: من متن دست‌نوشته رهبر معظم انقلاب بر قرآنی که به من اهدا شد را با مشورت دبیر این همایش برای اولین بار اینجا قرائت می‌کنم و در هیچ جا صحبتی درباره این متن نکردم. متن دست‌نوشته رهبر معظم انقلاب به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم. دخترم از اهدا انگشتر متبرکه از تو ممنونم، الهام چرخنده صراحت و شجاعتت را ستایش می‌کنم و برای ادامه راهت دعا م‍ی‌کنم. سید علی خامنه‌ای» با این حال برمبنای تصویر دست نوشته، متن مقام معظم رهبری چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم الهام چرخنده از اهداء انگشتر متبرکه سپاسگزارم. صراحت و شجاعت شما را تحسین می‌کنم. از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون می طلبم. سیدعلی خامنه‌ای» همان طور که مشخص نه تنها چرخنده متن مقام رهبری را درست نخوانده بلکه بخش‌هایی از آن را تغییر داده؛ به عنوان مثال رهبری او را “دخترم” خطاب نکرده است و از “دعا برای ادامه راه” هم سخنی نگفته است.

چرخنده سخنان رهبری را هم تحریف کرد!

به نوشته سايت سينما ژورنال: ساعاتی بعد از این اتفاق تصویر دست نوشته رهبری بر قرآن اهدایی منتشر شد که مشخص ساخت آنچه چرخنده خوانده است عین متن رهبری نبوده است. الهام چرخنده در این همایش گفت: من متن دست‌نوشته رهبر معظم انقلاب بر قرآنی که به من اهدا شد را با مشورت دبیر این همایش برای اولین بار اینجا قرائت می‌کنم و در هیچ جا صحبتی درباره این متن نکردم. متن دست‌نوشته رهبر معظم انقلاب به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم. دخترم از اهدا انگشتر متبرکه از تو ممنونم، الهام چرخنده صراحت و شجاعتت را ستایش می‌کنم و برای ادامه راهت دعا م‍ی‌کنم. سید علی خامنه‌ای» با این حال برمبنای تصویر دست نوشته، متن مقام معظم رهبری چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم الهام چرخنده از اهداء انگشتر متبرکه سپاسگزارم. صراحت و شجاعت شما را تحسین می‌کنم. از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون می طلبم. سیدعلی خامنه‌ای» همان طور که مشخص نه تنها چرخنده متن مقام رهبری را درست نخوانده بلکه بخش‌هایی از آن را تغییر داده؛ به عنوان مثال رهبری او را “دخترم” خطاب نکرده است و از “دعا برای ادامه راه” هم سخنی نگفته است.

چرخنده سخنان رهبری را هم تحریف کرد!

فروش بک لینک قوی

آلرژی و تغذیه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس