چهره‌ی لطیف داعش در اینترنت!

چهره‌ی لطیف داعش در اینترنت!

داعش برای اینکه چهره‌ای لطیف از تروریست‌هایش نمایش دهد و نیروهای بیشتری را جذب کند، در مجله اینترنتی خود تصویری از یک تروریست گربه به دست و زنبورهای عسل منتشر کرده است!

چهره‌ی لطیف داعش در اینترنت!

(image)

داعش برای اینکه چهره‌ای لطیف از تروریست‌هایش نمایش دهد و نیروهای بیشتری را جذب کند، در مجله اینترنتی خود تصویری از یک تروریست گربه به دست و زنبورهای عسل منتشر کرده است!

چهره‌ی لطیف داعش در اینترنت!

طاووس موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس