کاروان 711 نفره چین با 35 قهرمان

کاروان 711 نفره چین با 35 قهرمان
چینی‌ها با اعزام 416 ورزشکار به بازی‌های المپیک 2016 ریو اعزام خواهد شد.

کاروان 711 نفره چین با 35 قهرمان

چینی‌ها با اعزام 416 ورزشکار به بازی‌های المپیک 2016 ریو اعزام خواهد شد.
کاروان 711 نفره چین با 35 قهرمان

خبرگزاری ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس