کانیدا:/ با شکست مقابل ذوب آهن امیدهای ما بر باد رفت

کانیدا:/ با شکست مقابل ذوب آهن امیدهای ما بر باد رفت
سرمربی النصر عربستان پس از شکست تلخ مقابل ذوب آهن اعتراف کرد که شکست سنگینی داشتند.

کانیدا:/ با شکست مقابل ذوب آهن امیدهای ما بر باد رفت

سرمربی النصر عربستان پس از شکست تلخ مقابل ذوب آهن اعتراف کرد که شکست سنگینی داشتند.
کانیدا:/ با شکست مقابل ذوب آهن امیدهای ما بر باد رفت

آپدیت نود32

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس