کاهش شدید درآمد گردشگری ترکیه

کاهش شدید درآمد گردشگری ترکیه
در سه ماهه نخست سال جاری بخش گردشگری ترکیه نسبت به مدت مشابه سال 2015، کاهش درآمد قابل توجه 16.5 درصدی را تجربه کرد.

کاهش شدید درآمد گردشگری ترکیه

در سه ماهه نخست سال جاری بخش گردشگری ترکیه نسبت به مدت مشابه سال 2015، کاهش درآمد قابل توجه 16.5 درصدی را تجربه کرد.
کاهش شدید درآمد گردشگری ترکیه

آپدیت نود 32 جدیدترین

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس