کاهش نسبی پیک مصرف برق

کاهش نسبی پیک مصرف برق

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که پیک روزانه مصرف برق روز دوشنبه با ثبت رقم ۴۸ هزار و ۴۲۲ مگاوات با کاهش نسبی ۷۷ مگاواتی نسبت به روز گذشته روبرو شد.همچنین برپایه این گزارش، پیک مصرف برق در این روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش یک هزار و ۹۷۷ مگاواتی روبرو بود.این گزارش می‌افزاید؛ در این روز کل مبادلات روزانه برق یک هزار ۸۶۷ مگاوات گزارش شد که یک هزار و ۳۲۰ مگاوات آن صادر، و ۵۴۷ مگاوات آن وارد شده است.ذخیره نیروگاهی در این روز معادل ۲ هزار و ۱۲۲ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۲۶۹ مگاوات افزایش نشان می‌دهد.

کاهش نسبی پیک مصرف برق

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که پیک روزانه مصرف برق روز دوشنبه با ثبت رقم ۴۸ هزار و ۴۲۲ مگاوات با کاهش نسبی ۷۷ مگاواتی نسبت به روز گذشته روبرو شد.همچنین برپایه این گزارش، پیک مصرف برق در این روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش یک هزار و ۹۷۷ مگاواتی روبرو بود.این گزارش می‌افزاید؛ در این روز کل مبادلات روزانه برق یک هزار ۸۶۷ مگاوات گزارش شد که یک هزار و ۳۲۰ مگاوات آن صادر، و ۵۴۷ مگاوات آن وارد شده است.ذخیره نیروگاهی در این روز معادل ۲ هزار و ۱۲۲ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۲۶۹ مگاوات افزایش نشان می‌دهد.

کاهش نسبی پیک مصرف برق

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس