کاهش 2 هزار تومانی قیمت برنج

کاهش 2 هزار تومانی قیمت برنج
نایب رئیس انجمن برنج ایران از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی برنج در فصل کاشت خبر دادو گفت: حدود هفت ماه پیش برنج پرمحصول و طارم به قیمت هر…

کاهش 2 هزار تومانی قیمت برنج

نایب رئیس انجمن برنج ایران از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی برنج در فصل کاشت خبر دادو گفت: حدود هفت ماه پیش برنج پرمحصول و طارم به قیمت هر…
کاهش 2 هزار تومانی قیمت برنج

آپدیت های نود 32

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس