کاپیتان آرژانتین: امکان پیروزی داشتیم

کاپیتان آرژانتین: امکان پیروزی داشتیم
کاپیتان تیم ملی والیبال آرژانتین گفت: در مسابقه با ایران امکان پیروزی داشتیم اما قدر فرصت ها را ندانستیم.

کاپیتان آرژانتین: امکان پیروزی داشتیم

کاپیتان تیم ملی والیبال آرژانتین گفت: در مسابقه با ایران امکان پیروزی داشتیم اما قدر فرصت ها را ندانستیم.
کاپیتان آرژانتین: امکان پیروزی داشتیم

شبکه خانگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس