کاپیتان تیم ملی، کاپیتان ماشین شد؛/ اولین حضور آندو در تمرین ماشین‌سازی (عکس)

کاپیتان تیم ملی، کاپیتان ماشین شد؛/ اولین حضور آندو در تمرین ماشین‌سازی (عکس)
آندرانیک تیموریان اولین تمرین رسمی خود را روز گذشته با ماشین سازی انجام داد.

کاپیتان تیم ملی، کاپیتان ماشین شد؛/ اولین حضور آندو در تمرین ماشین‌سازی (عکس)

آندرانیک تیموریان اولین تمرین رسمی خود را روز گذشته با ماشین سازی انجام داد.
کاپیتان تیم ملی، کاپیتان ماشین شد؛/ اولین حضور آندو در تمرین ماشین‌سازی (عکس)

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس