کدام صنایع در رشد اقتصادی پیشتاز بوده‌اند؟

کدام صنایع در رشد اقتصادی پیشتاز بوده‌اند؟
با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، تاکنون کدام صنایع در رشد اقتصادی ایران معمولاً پیشران بوده‌اند؟ حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی پاسخ این سوال را می‌دهد.

کدام صنایع در رشد اقتصادی پیشتاز بوده‌اند؟

با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، تاکنون کدام صنایع در رشد اقتصادی ایران معمولاً پیشران بوده‌اند؟ حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی پاسخ این سوال را می‌دهد.
کدام صنایع در رشد اقتصادی پیشتاز بوده‌اند؟

شهرداری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس