کدام فیش‌ های حقوقی رسانه‌ای نشده؟

کدام فیش‌ های حقوقی رسانه‌ای نشده؟
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دریافتی نامتعارف برخی از کارکنان که فیش هایشان منتشر شده همگی خارج و بیش از احکام حقوقی آنان است.

کدام فیش‌ های حقوقی رسانه‌ای نشده؟

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دریافتی نامتعارف برخی از کارکنان که فیش هایشان منتشر شده همگی خارج و بیش از احکام حقوقی آنان است.
کدام فیش‌ های حقوقی رسانه‌ای نشده؟

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس