کرانچار سرمربی دیناموزاگرب شد(عکس)

کرانچار سرمربی دیناموزاگرب شد(عکس)
زلاتکو کرانچار سرمربی سابق سپاهان هدایت دیناموزاگرب را برعهده گرفت .

کرانچار سرمربی دیناموزاگرب شد(عکس)

زلاتکو کرانچار سرمربی سابق سپاهان هدایت دیناموزاگرب را برعهده گرفت .
کرانچار سرمربی دیناموزاگرب شد(عکس)

شهر خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس