کره اولین صادرکننده ماشین خودپرداز بانکی به کشور

کره اولین صادرکننده ماشین خودپرداز بانکی به کشور

بر اساس آمار گمرک در فروردین ماه جمهوری کره اولین صادرکننده ماشین خودپرداز بانکی به کشور شد.

کره اولین صادرکننده ماشین خودپرداز بانکی به کشور

(image)

بر اساس آمار گمرک در فروردین ماه جمهوری کره اولین صادرکننده ماشین خودپرداز بانکی به کشور شد.

کره اولین صادرکننده ماشین خودپرداز بانکی به کشور

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس