کریمی با سپاهان تسویه کرد تا شاگرد کرانچار شود/ هافبک سپاهان به کرواسی رفت

کریمی با سپاهان تسویه کرد تا شاگرد کرانچار شود/ هافبک سپاهان به کرواسی رفت
هافبک فصل گذشته تیم سپاهان به کرواسی سفر کرد.

کریمی با سپاهان تسویه کرد تا شاگرد کرانچار شود/ هافبک سپاهان به کرواسی رفت

هافبک فصل گذشته تیم سپاهان به کرواسی سفر کرد.
کریمی با سپاهان تسویه کرد تا شاگرد کرانچار شود/ هافبک سپاهان به کرواسی رفت

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس