کفاشیان به انتخابات بازمی‌گردد؟

کفاشیان به انتخابات بازمی‌گردد؟
در حالی که علی کفاشیان به عنوان نامزد ریاست فدراسیون در انتخابات نام نویسی نکرده، اما اظهارنظر امروز او در حاشیه افتتاح مرکز ارزیابی پزشکی حاشیه عجیبی ایجاد کرده است.

کفاشیان به انتخابات بازمی‌گردد؟

در حالی که علی کفاشیان به عنوان نامزد ریاست فدراسیون در انتخابات نام نویسی نکرده، اما اظهارنظر امروز او در حاشیه افتتاح مرکز ارزیابی پزشکی حاشیه عجیبی ایجاد کرده است.
کفاشیان به انتخابات بازمی‌گردد؟

آپدیت نود 32 ورژن 4

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس