کفاشیان حرف های وزیر ورزش را رد کرد!

کفاشیان حرف های وزیر ورزش را رد کرد!
رئیس فدراسیون فوتبال می گوید قبول ندارد که دوره ریاست روسا باید 8 ساله باشد.

کفاشیان حرف های وزیر ورزش را رد کرد!

رئیس فدراسیون فوتبال می گوید قبول ندارد که دوره ریاست روسا باید 8 ساله باشد.
کفاشیان حرف های وزیر ورزش را رد کرد!

بک لینک رنک 1
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس