کمپین میلیونی علیه میراث چاوز

کمپین میلیونی علیه میراث چاوز
کمیسیون انتخاباتی ونزوئلا 3/ 1 میلیون امضا جمع آوری کرده که خواستار کنار زدن نیکولاس مادورو شده است. این اقدام می تواند احتمالا زمینه را برای ساقط کردن رهبری که اپوزیسیون وی را مقصر رکود عمیق، تورم دو رقمی و جرائم روزافزون می‌داند فراهم سازد.

کمپین میلیونی علیه میراث چاوز

کمیسیون انتخاباتی ونزوئلا 3/ 1 میلیون امضا جمع آوری کرده که خواستار کنار زدن نیکولاس مادورو شده است. این اقدام می تواند احتمالا زمینه را برای ساقط کردن رهبری که اپوزیسیون وی را مقصر رکود عمیق، تورم دو رقمی و جرائم روزافزون می‌داند فراهم سازد.
کمپین میلیونی علیه میراث چاوز

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس