کودتای نافرجام بیش از 100 میلیارد دلار برای ترکیه آب خورد

کودتای نافرجام بیش از 100 میلیارد دلار برای ترکیه آب خورد
وزیر بازرگانی ترکیه اعلام کرد کودتای نافرجام برای ترکیه بیش از 100 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است.

کودتای نافرجام بیش از 100 میلیارد دلار برای ترکیه آب خورد

وزیر بازرگانی ترکیه اعلام کرد کودتای نافرجام برای ترکیه بیش از 100 میلیارد دلار خسارت وارد کرده است.
کودتای نافرجام بیش از 100 میلیارد دلار برای ترکیه آب خورد

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس